150 jaar BAM

De geschiedenis van BAM is een verhaal van kennis en kunde, waarden en ondernemingszin. Sinds het bescheiden begin in 1869 als timmerwerkplaats in een dorp in de polder is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste allround bouwmaatschappijen in Europa, met ook nog een bescheiden, maar niet minder gewaardeerde aanwezigheid op alle andere continenten.

1869-1897: De dorpstimmerman

Op 12 mei 1869 vestigt Adam van der Wal zich als timmerman in Groot-Ammers, een polderdorp in het hart van Nederland. Het land is volop in de greep van de industrialisatie, maar er is nog voldoende werk voor een ambachtsman, zoals in het onderhoud van de vele molens.

1898-1927: Van plaatselijke werkplaats naar landelijk bouwbedrijf

Wanneer zoon Jan in het bedrijf van vader Adam komt, breiden de activiteiten zich uit tot de constructie van gebouwen. Wegens onvoldoende vraag in de directe omgeving van de Alblasserwaard trekt Jan richting het westen van het land. Hij vestigt zich uiteindelijk in Den Haag en mag al snel een aantal van de grootste ondernemingen in het land tot zijn klanten rekenen.

1928-1939: De onderneming breidt zich uit

Een derde generatie Van der Wal komt in het bedrijf: Joop, de zoon van Jan, die kort daarvoor zijn ingenieurstitel behaalde aan wat toen nog de Technische Hogeschool van Delft heette. Het bedrijf krijgt een nieuwe naam en de groei is zodanig dat naast het hoofdkantoor in Den Haag verschillende regionale kantoren nodig zijn.

1940-1945: De Tweede Wereldoorlog

Gedurende de oorlogsjaren loopt de markt voor bouwprojecten geleidelijk terug. De bouw komt uiteindelijk volledig stil te liggen. In deze periode publiceert Joop zijn boek over de economische ontwikkeling van de Nederlandse bouwsector, dat nog lange tijd een toonaangevend werk zal blijven.

1945-1959: De wederopbouw van Nederland

Na de bezetting krabbelt het land langzaam weer op, maar wanneer het zich uiteindelijk heeft hervonden is het optimisme niet te stuiten. Het bedrijf neemt zijn plaats in tussen de belangrijkste bouwers van het land. De activiteiten strekken zich uit over een toenemend aantal sectoren.

1959-vroege jaren zeventig: Beursnotering en verdere groei

Ten tijde van de beursgang bestrijken de activiteiten inmiddels alle bouwsectoren, behalve wegenbouw en baggeren. De florerende economie biedt ruimte voor maatregelen die aansluiten bij de waarden van het bedrijf, zoals de introductie van winstdeling voor werknemers. In 1971 wordt de naam van het bedrijf kortweg ‘BAM’.

1973-eind jaren tachtig: Met de oliecrisis begint een moeizame periode in de economie

Een structurele wijziging van het bedrijf wordt doorgevoerd in hetzelfde jaar dat leden van de OPEC besluiten hun olie-exporten naar het Westen te minimaliseren. In de daarop volgende decennia zien we een mengeling van enerzijds modernisering op diverse gebieden en anderzijds grote schommelingen in de economie, waar ook de bouwsector door wordt getroffen.

1988-1999: Verdere groei en een jubileum

In 1994 viert BAM het 125-jarig bestaan. Bij koninklijk besluit mag vanaf dat moment de titel ‘Koninklijke’ worden gebruikt: Koninklijke BAM. Verdere groei wordt gerealiseerd, onder meer door diverse acquisities en de fusie met Bredero Bouw in 1992.

2000: Acquisitie van NBM

Door de acquisitie van NBM is BAM (vanaf nu ‘Koninklijke BAM NBM’) marktleider in een aantal sectoren en een belangrijke speler in sommige andere.

2002: Acquisitie van HBG

Eerder dan verwacht weet BAM de ambitie te realiseren om het grootste bouwbedrijf van Nederland te worden. Met de internationale takken van HBG verwerft het bedrijf direct ook een top-tien positie in de Europese markt.

2002-… : Een allround Europees bouwbedrijf met een mondiale dimensie

Tegen de achtergrond van de internationale economie in al zijn verscheidenheid (terwijl het tegenzit in de ene regio, kan de vraag stijgen in een andere) verstevigt BAM zijn positie als een alom gewaardeerd bouwbedrijf met een neus voor innovatie en een gezond besef van verantwoordelijkheid voor de planeet, de mensen die daarop wonen en het welzijn dat zij verdienen.