1898-1927: Van plaatselijke werkplaats tot landelijk bouwbedrijf

Toen Adams zoon Jan in 1898 bij zijn vader in het bedrijf kwam, breidden de activiteiten zich uit van timmerwerk tot een breder pakket aan bouwwerkzaamheden. In Groot-Ammers en de omringende Alblasserwaard waren de mogelijkheden tot groei beperkt, en dus ging Jan ook elders op zoek naar nieuwe opdrachten.

Waar hij werk vond, woonde hij, al was het tijdelijk, zoals in Den Haag en Vlaardingen. Hij vond niet alleen werk maar ook de liefde: hij trouwde in Den Haag en vestigde zich uiteindelijk in Vlaardingen, van waaruit hij zijn bedrijf verder zou uitbouwen. In 1902 werd het echtpaar Van der Wal verblijd met de geboorte van een zoon, die ze Joop noemden.

Gedurende de eerste decennia van de nieuwe eeuw wist Jan met zijn bedrijf, Firma Jan van der Wal, een uitstekende reputatie op te bouwen. Zijn capaciteiten als bouwer en ondernemer stelden hem in staat vele mooie contracten binnen te halen, waaronder een aantal zeer prestigieuze. In de vroege jaren twintig bouwde hij bijvoorbeeld het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Den Haag. Dit bedrijf was een eeuw daarvoor opgezet door Koning Willem I, waarna het een belangrijke rol had gespeeld bij de wederopbouw van Nederland als internationale handelsnatie. In een latere ontwikkeling zou het bedrijf het ABN-deel van de ABN AMRO Bank gaan vormen. Het monumentale pand aan de Kneuterdijk te Den Haag is nog altijd in gebruik: na een renovatie vestigde zich hier in 2002 de Raad voor de Rechtspraak.

Andere projecten in de eerste decennia van de 20ste eeuw betrokken onder meer bankgebouwen, overheidsgebouwen, kerken, scholen en ziekenhuizen.

In 1923 vierde Jan van der Wal zowel zijn 25-jarig jubileum in het bedrijf als zijn 25-jarig huwelijk. Bij deze gelegenheid werd een speciale film gemaakt waarin vele succesvolle projecten van het bedrijf de revue passeerden. Rond deze tijd studeerde Jans zoon Joop af als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, de huidige Technische Universiteit Delft. Zijn opleiding, gecombineerd met de ondernemingszin die hij had geërfd van zijn vader en grootvader, zou Joop in staat stellen het familiebedrijf op een nog hoger niveau te tillen. Hij sloot zich in 1926 aan bij het bedrijf, dat vanaf dat jaar toepasselijk Firma J. van der Wal en Zoon heette.