1959-vroege jaren zeventig: Beursnotering en verdere groei

Zonder een Van der Wal aan het hoofd van de onderneming was deze vanaf het midden van de jaren vijftig strikt gesproken geen familiebedrijf meer. Toch heeft BAM altijd een sterke familiecultuur behouden, met een platte structuur, een meerhoofdige directie en veel ruimte voor initiatief en actieve bijdragen van de werknemers. 

Sinds 1959 staat het aandeel van de Bataafsche Aanneming Maatschappij genoteerd aan de Amsterdamse beurs. In het prospectus werd onder meer vermeld dat het bedrijf inmiddels een volledig pakket constructiediensten aanbood, behalve wegenbouw en baggeren. De uitgifte van aandelen droeg bij aan de financiële kracht van het bedrijf, die mede werd ingezet om de stijgende loonkosten te dekken.

Een goed salarisniveau was niet de enige reden waarom werknemers zich sterk met het bedrijf verbonden voelden: zij voelden zich gewaardeerd in een organisatie waarin ze de ruimte kregen voor eigen verantwoordelijkheid, die ze in staat stelde zich te ontwikkelen en die investeerde in technologie. Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt in de jaren zestig wist BAM toch steeds voldoende mensen aan zich te binden om blijvende groei mogelijk te maken. In 1965 introduceerde het bedrijf een winstdelingsregeling voor zijn personeel.

Tegen het einde van het decennium keerde het economisch tij opnieuw, wat resulteerde in een buyer’s market. Een sterk strategisch antwoord hierop was noodzakelijk, niet in de laatste plaats omdat BAM door autonome groei en diverse overnames nu veel groter was dan ooit tevoren. Ten tijde van het honderdjarig bestaan in 1969 was bijvoorbeeld de jaaromzet toegenomen tot zo’n 70 miljoen gulden, tegen 20 miljoen aan het begin van het decennium. Het sleutelwoord in BAMs strategische antwoord was ‘dienstverlening’: opdrachtgevers het leven makkelijk maken door diensten aan te bieden zoals projectontwikkeling, projectmanagement en industrialisering.

Vanaf 1971 was ‘BAM’ niet langer slechts een afkorting voor de lange bedrijfsnaam. In dat jaar werd een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd, met een holdingmaatschappij en een reeks dochterondernemingen voor de diverse soorten bouwactiviteiten (zoals woningbouw, utiliteitsbouw, civiele werken, industriële bouw en projectontwikkeling). De naam van de holding: NV BAM Verenigde Bedrijven.