1973-eind jaren tachtig: De oliecrisis en een moeizame periode in de economie

Kort op de structurele wijziging van 1971 volgde in 1973 een verdere aanpassing: conform nieuwe nationale wetgeving en Europese richtlijnen werden de dochterondernemingen omgezet in besloten vennootschappen. De holding waaronder deze bv’s vielen, bleef een naamloze vennootschap en kreeg opnieuw een nieuwe naam: BAM Holding NV. Hiermee kwam BAM nog een stapje dichterbij de huidige naam.

1973 was ook het jaar van de oliecrisis, die het gevolg was van de beslissing van de OPEC-landen om de olie-export naar het Westen te minimaliseren. Dit was een dieptepunt voor de toch al niet zo gunstige economie, en echt herstel zou pas in de loop van de jaren tachtig op gang komen.

Toch waren de jaren zeventig ook een periode van nieuwe mogelijkheden. Financieel zat het niet mee, maar op andere vlakken waren er belangrijke ontwikkelingen. In 1974 kwam de ondernemingsraad van BAM voor het eerst bijeen. Deze was in het leven geroepen conform nieuwe regels die actieve betrokkenheid van werknemers in de organisatie formaliseerde. Dankzij investeringen in bedrijfscultuur, vaardigheden, kostenbeheersing en ondernemerschap was BAM in staat de productportfolio verder uit te breiden, bijvoorbeeld op het vlak van projectontwikkeling en partnerschap met opdrachtgevers. Sterke regionale kantoren waren in staat om adequaat te reageren op specifieke markteisen in verschillende delen van het land. Daarnaast wist BAM zijn vaardigheden te exporteren naar diverse buitenlandse markten – eerst dicht bij huis, België en Duitsland, maar later in de jaren zeventig ook in het Midden-Oosten.

In de vroege jaren tachtig rapporteerde BAM voor het eerst in zijn geschiedenis een nettoverlies. Zo ernstig was het op dat moment gesteld met de economie. Verwoede competitie in de markt drukte zwaar op de prijzen, maar BAM hield vast aan het leveren van kwaliteit. Het tijdperk in een notendop: de continue zoektocht naar een balans tussen kwaliteit en kosten, in het belang van zowel het bedrijf zelf als de opdrachtgevers.

Toen vanaf 1983 de economie voorzichtig herstel ging vertonen, was de algehele financiële gezondheid van BAM zodanig dat het zich zonder problemen kon aanpassen aan de toenemende vraag – het bewijs dat de strategische keuzes van de jaren daarvoor de juiste waren geweest.