2002-… : Een toonaangevende Europese aannemer met een wereldwijde voetafdruk

Sinds 2002 is BAM blijven bouwen aan zijn positie als gerespecteerd constructiebedrijf met een goede neus voor innovatie en een gezond besef van verantwoordelijkheid voor de planeet, haar bewoners en hun welvaart.

In economische zin werd de grootste uitdaging gevormd door de financiële crisis, die bezuinigingen noodzakelijk maakte. In het algemeen is BAM echter steeds in staat geweest om fluctuaties in de markt op te vangen door een spreiding in activiteiten en geografische markten.

In het nieuwe millennium is de maatschappij grote waarde gaan hechten aan verantwoording op punten als veiligheid en duurzaamheid, ook in de constructiesector. In 2007 bracht BAM het eerste duurzaamheidsrapport uit, in aanvulling op het gangbare jaarverslag. Sinds 2014 combineert de Groep de financiële en duurzaamheidsverslaglegging in een geïntegreerd jaarverslag volgens de richtlijnen van de International Integrated Reporting Council (IIRC).

In 2014 volgde erkenning voor BAMs duurzaamheidsbeleid in de vorm van een vermelding op de A List van het wereldwijde Carbon Disclosure Project (CDP).

In 2015 kondigde BAM zijn eerste vijfjarenstrategie aan, onder het motto ‘Building the present, creating the future’. Deze strategie onderkent drie externe factoren die bepalend zijn voor de vooruitzichten van de constructiesector: economische groei, duurzaamheid (inclusief megatrends zoals de energietransitie) en digitalisering. Tegen deze achtergrond zet BAM in op een versterking van de eigen positie door efficiëntie van de activiteiten, de inzet van kennis en kunde in de wereldwijde markt en door zichzelf een toonaangevende positie te verwerven in de sector op het gebied van digitale constructie.

In 2016 vereenvoudigde BAM de organisatiestructuur door deze op te delen in slechts twee businesslijnen: Construction and Property en Civil Engineering. Daarnaast continueerde BAM zijn betrokkenheid in de markt voor privaat-publieke samenwerking door middel van BAM PPP.

In 2018 vond de introductie plaats van de wereldwijde veiligheidscampagne ‘Your safety is my safety’ ter onderstreping van de filosofie dat iedereen die betrokken is bij BAM-projecten het recht heeft om aan het einde van de dag veilig en gezond weer thuis te komen.

In 2019 viert BAM het 150-jarig bestaan. Sinds de dag dat Adam van der Wal zich vestigde als dorpstimmerman in Groot-Ammers is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende allround Europese aannemer met een wereldwijde voetafdruk en een reputatie voor kwaliteit, betrouwbaarheid, partnerschap en verantwoordelijkheid.