‘Iets betekenen voor de gemeenschap waarin we werken’

Claire Anderson

Omgevingscoördinator Claire Anderson werkt sinds 2014 bij BAM Construct UK. Daarvoor werkte ze bij een organisatie die mensen vanuit een opleiding of vanuit werkloosheid aan het werk helpt.

‘BAM nam me aan als regionaal opleidings- en omgevingscoördinator. Daar lag een duidelijke link met mijn vorige werk, maar ik had op dat moment nog geen ervaring in de bouw. Dat was wel wat je noemt een steile leercurve, maar het was ook een mooie ervaring.’

‘Als je werkt in de bouw sta je misschien niet direct stil bij de relatie met de omgeving. Maar vanuit mijn rol is het belangrijkste dat je samen met het team iets moois neerzet voor iedereen.’

‘Ik vind het heerlijk om met zoveel verschillende mensen te werken. Je hoort al die verschillende meningen, en ziet hoe je dingen van verschillende kanten kunt benaderen. Ik haal ook nog steeds veel voldoening uit mijn samenwerking met scholen en de lokale gemeenschap.’

‘Opdrachtgevers vinden omgevingsmanagement belangrijk’

‘Tegenwoordig staan ook opdrachtgevers vierkant achter omgevingsmanagement. We zouden niet eens in aanmerking komen voor tenders als we geen concrete doelen stellen ten aanzien van de omgeving. Ik werk daarom vaak samen met tenderteams. Rondom een project ontwikkelen we voorstellen voor werkgelegenheid of de plaatselijke economie, en we laten voorbeelden zien van succesvolle initiatieven bij eerdere projecten.’

‘Als je nu een vacature zou opstellen voor mijn baan, zou daar zeker ook ondersteuning van tenderteams en projectplanning bij staan. De term die we nu gebruiken is “pre-construction co-ordinator”, omdat ik zowel met tenderteams werk als met projectteams. Die laatste help ik bij de voorbereiding van de uitvoering.’

‘In de vijf jaar dat ik dit werk doe, heeft BAM een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We werken nu met veel duidelijker omschreven targets. In onze nieuwe strategie, “Enhancing Lives”, staat nu echt de impact van ons werk op de omgeving centraal.’

‘Ik denk dat die focus op onze impact in de toekomst nog sterker zal worden. Ik heb echt heel veel zin om dat als BAM’er te kunnen meemaken. Om eraan mee te werken dat onze projecten tijdens de bouw van even grote waarde zijn voor de gemeenschap als de gebouwen die eruit voortkomen.’