‘Investeren in relaties verdient zich terug’

Clementine Roest

De invoering van de Omgevingswet maakt haar vakgebied alleen maar interessanter, denkt Clementine Roest, omgevingsmanager bij BAM Infraconsult. ‘Een belangrijk element van die wet is de participatie van burgers en bedrijven bij de besluitvorming over plannen en projecten. Hoe als aannemende partij daarop te anticiperen, dat houdt ons momenteel wel bezig.’

Na jaren bij een exportbedrijf actief te zijn geweest op het gebied van marketing en business development - waarvoor zij veel naar het buitenland reist - kiest Clementine in 2008 voor een rol dichter bij huis. ‘Mijn dochter ging naar de basisschool, vandaar.’ Als manager marketing en communicatie treedt zij in dienst van BAM Bouw en Techniek. Acht jaar later maakt zij de overstap naar BAM Infraconsult. ‘Ik wilde dichter bij de projecten opereren. Het leek mij mooi om als omgevingsmanager enerzijds de belangen van BAM naar buiten uit te dragen, maar tegelijkertijd ook de belangen van stakeholders - lees de omwonenden en bedrijven – te behartigen. Op het eerste gezicht lijkt daar sprake van een spanningsveld, maar zonder wrijving geen glans! Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat betrokkenen niet worden verrast. Ook al moet je soms slecht nieuws brengen - bijvoorbeeld over geluidshinder of andere overlast - zolang je daar eerlijk en tijdig over communiceert, wordt het geaccepteerd.’

Strategisch plan

Clementine zag haar vakgebied de afgelopen jaren enorm veranderen. Kon vroeger worden volstaan met een bewonersbrief en een bewonersavond, nu staat een strategisch omgevingsplan aan de basis van effectief omgevingsmanagement. ‘Daarmee borg je omgevingsrisico’s door je op de juiste stakeholders te focussen, waarvoor bijvoorbeeld de impact van het project groot is. Het gaat er per slot van rekening om de projectvoortgang soepel te laten lopen.'

Bouwen aan vertrouwen

Het is fijn om met mensen samen te werken, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Intern is niet altijd meteen duidelijk waarom een belang van stakeholders zo groot kan zijn. Dat begrip moet je kweken. ‘Investeren in relaties verdient zich terug. Ik besef wel dat bouwen aan vertrouwen geen doel op zich is. Het is gewoon een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking’, aldus Clementine.

Waardering

‘Natuurlijk krijg je wel eens bagger over je heen. Soms is het lastig daarmee om te gaan. Het is dan fijn als er een goed team achter je staat waarbij je even stoom kan afblazen. Over het algemeen zijn de reacties echter positief. Toen ik vertrok bij project Uithoflijn spraken omwonenden hun waardering uit voor het feit dat er altijd naar hen werd geluisterd. Je biedt stakeholders de kans om voor hun belang op te komen. Daar doe je het voor!’

‘Bij project Station Driebergen-Zeist deelden we na de 16-daagse buitendienststelling van de treinen appels uit aan forenzen. Deze vers geoogste appels kwamen van een fruitteler die behoorlijk hinder ondervond tijdens onze werkzaamheden aan het spoor langs zijn boomgaard. Op deze wijze verzacht je de hinder door hem te betrekken bij het project.’