‘Ik wil later kunnen terugkijken op PPP-projecten met grote maatschappelijke impact’

Clio Hans

Mijn naam is Clio Hans en ik ben nu 1,5 jaar legal manager bij BAM PPP in België. In deze functie begeleid ik publiek-private samenwerkingsprojecten bij het opzetten van een coherente contractuele structuur in de offertefase. Daarnaast ondersteun ik PPP-projectteams juridisch in de realisatie- en onderhoudsfase. Het is mijn taak om alle betrokkenen inzicht te geven in de betekenis van het contract.

Een gids door het contract

Momenteel houd ik mij bezig met de aanbesteding van een gevangeniscomplex. Met gestandaardiseerde vragenlijsten brachten we de risico’s in kaart en in wekelijkse vergaderingen bespreken we de impact hiervan. Dan toets ik ook de wederzijdse verwachtingen. Vanwege de financiering zijn er vaak vergaande verplichtingen voor risicobeheersing en niet alle partijen zijn daarmee even bekend. De uitgebreide bestekken en ingewikkelde contracten van soms wel honderdvijftig pagina’s maken het complex. Ik gids iedereen waar nodig door de artikelen heen.

Open dialoog voor constructieve samenwerking

Kijk bij het beoordelen van het contract door de bril van de ander. Als iedereen die moeite doet, ontstaat er een open dialoog en is het makkelijker om tot een gezamenlijke oplossing te komen. In mijn rol zet ik een adequate juridische structuur neer en stimuleer die constructieve samenwerking.

Ik luister goed en stel mij open voor de visie van een ander, waardoor ik ontdek waarop de discussies vastlopen. Dat is ook belangrijk bij eventuele geschillen tijdens uitvoering en onderhoud. Dan onderzoek ik wat de oorspronkelijke contractintentie was. Het is nooit zwart of wit, oplossingen zijn altijd grijs.

Projecten die de wereld verbeteren

Het is een voorrecht om met specialisten op het gebied van techniek, financiën en verzekeringen samen te werken. De brede kennis die ik daardoor ontwikkel, wil ik graag inzetten voor PPP-projecten waarvoor een reële maatschappelijke behoefte bestaat. Bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, milieuvriendelijk transport en alternatieve vormen van afvalverwerking/beheersing. Het werk daagt mij intellectueel uit en daardoor ben ik zeer gemotiveerd, maar betrokken zijn bij projecten met een grote maatschappelijke impact geven me nog meer energie. Daarop wil ik later in mijn leven kunnen terugkijken.