‘Werken met mensen is veel leuker’

Ed Blom

Ed Blom (54) begon bijna dertig jaar geleden als servicemonteur bij BAM en daarvan heeft hij in zijn huidige functie als manager Beheer en Onderhoud bij BAM Bouw en Techniek Regio Midden nog steeds profijt. ‘Ik weet vanuit de praktijk wat de impact van een storing aan gebouwinstallaties kan zijn.’

Zijn vakgebied is continu aan verandering onderhevig. In technologisch opzicht, maar ook omdat de wereld van het beheer en onderhoud steeds wijzigt. Innovatie en samenwerking zijn essentieel. ‘Toen ik in dienst kwam bij het toenmalige GDW Installatietechniek – een van de voorlopers van BAM Techniek – waren elektrotechniek en werktuigbouwkunde twee totaal verschillende culturen. Na enige tijd heb ik als hoofd Technisch Beheer de samenvoeging van beide disciplines mogen begeleiden. Dat was intensief en heel leerzaam. Enige tijd later heb ik een landelijk kenniscentrum Technisch beheer opgezet.’

Bouw en techniek

Jaren later volgt opnieuw een integratieproces, ditmaal tussen de disciplines bouw en techniek. ‘Dat proces verliep een stuk soepeler dan de integratie van E en W. Het samenvoegen van bouw en techniek lag voor de hand. Onze klanten in de regio’s zijn gebaat bij één aanspreekpunt voor hun gebouw. Bij beheer en onderhoud werkten beide vakgebieden al veel samen. Waar bouw in realisatieprojecten voorheen veelal het voortouw nam, deed techniek dat al jaren op het gebied van beheer en onderhoud.’

‘Het was belangrijk om medewerkers met elkaar in verbinding te brengen. Zelf heb ik een werktuigbouwkundige achtergrond. Techniek is leuk, maar werken met mensen is nog veel leuker. Ik zie het als een van mijn taken om de onderlinge samenwerking te stimuleren, zodat mensen zich kunnen verbeteren. Mede om die reden ben ik Bedrijfskunde gaan studeren.’

Focus op klantvraag

Belangrijke veranderingen in zijn vakgebied hebben  volgens Ed ook te maken met de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. ‘We focussen nu veel meer op de klantvraag. Regelmatig zit ik bij opdrachtgevers en eindgebruikers van een gebouw aan tafel om te peilen waar zijn behoeften liggen. Het is zaak de vragen en ideeën die leven bij de klant te verbinden met de kennis die wij in huis hebben. Dat kan betrekking hebben op verlaging van onderhouds- en energiekosten, verduurzaming en verhogen van het comfort. Naast bouw en techniek hebben we ook een groot team van specialismen in eigen huis. Die expertise in combinatie met het dienstenprogramma ‘UP’ helpt ons om extra waarde aan onze klanten te bieden.’

Voorspelbaar onderhoud

Blom heeft hoge verwachtingen van ‘predictive maintenance’ of voorspelbaar onderhoud. ‘Binnen ons vakgebied is dit een duidelijke trend. Vanuit mijn rol als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud (NVDO), waarbij alle bedrijfstakken zijn aangesloten, zie ik dat voorspelbaar onderhoud in andere sectoren zoals procesindustrie heel normaal is. Ik verwacht dat we daarvan in de gebouwde omgeving profijt kunnen hebben. Bij onder meer de Johan Cruijff ArenA doen wij er al ervaring mee op.’

Blom pleit tevens voor vroegtijdige betrokkenheid van zijn discipline. ‘Een mooi voorbeeld is WTC Utrecht. Hier zaten we al tijdens het ontwerpproces aan tafel, ook met de opdrachtgever. Hierdoor konden optimale keuzes worden gemaakt met betrekking tot de onderhoudbaarheid van gebouw en installaties. En ruim voor de oplevering konden onze technici kennis opdoen van die systemen en hun expertise terugkoppelen aan het projectteam. Door ontwikkeling, ontwerp, realisatie en exploitatie integraal te benaderen, krijgt de opdrachtgever een gebouw dat hem perfect past.’