‘BAM PPP creëert langdurige samenwerkingen met oog voor ieders belangen’

Joris van Papenrecht

Joris van Papenrecht is commercial director bij BAM PPP. ‘Wij richten ons op PPP-projecten in de bouw en infra, waarbij BAM verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, beheer, onderhoud en financiering. BAM PPP investeert in deze projecten door alle partijen samen te brengen en de klant een integrale oplossing te garanderen gedurende de hele levenscyclus van het contract.’

Nieuwe markten en sectoren door schaalbaar leren

‘Ik bekijk onder meer hoe we onze markten kunnen verbreden en selectiever kunnen zijn in onze projectkeuzes voor BAM. We richten ons daarom nu ook op ontwikkelde PPP-markten buiten onze Europese thuislanden, zoals Australië, Noord-Amerika en Scandinavië. In april 2019 verwierven we ons eerste project in zo’n ‘nieuwe’ markt: Cross River Rail, een ondergrondse spoorweg in het Australische Brisbane.’

Joris bekijkt ook hoe BAM PPP de kennis en ervaring met projectfinanciering en integrale ‘life cycle’-oplossingen anders kan inzetten. ‘Denk bijvoorbeeld aan een potentiële klant die wil verduurzamen maar het geld op korte termijn niet beschikbaar heeft. Wij kunnen dan wellicht van dienst zijn door de technische oplossingen van BAM te koppelen aan een projectfinancieringsoplossing en bijvoorbeeld een meerjarig onderhoudscontract met een prestatie-afhankelijke vergoeding.

Onze ambitie om deze markt- en productverbreding te realiseren, is mogelijk dankzij intensieve samenwerking met de andere BAM-bedrijven. Samen blijven we onze strategie en oplossingen ontwikkelen en afstemmen op de vraag van onze klanten – schaalbaar leren dus.’

Samen succesvol

‘Wat PPP als contractvorm voor mij zo aantrekkelijk maakt, is dat de samenwerking wordt aangegaan op basis van een ‘partnership’ – een stabiele relatie voor een langere termijn, met oog voor de belangen van alle deelnemers. In veruit de meeste PPP-projecten in onze portfolio werkt dat uitstekend en is er een win-win voor iedereen. In sommige projecten kan het beter. Het is mijn ambitie dat we steeds bewuster kiezen voor projecten, partners en klanten waarbij deze evenwichtige manier van samenwerken het uitgangspunt is. Zo vergroten we de kans op gezamenlijk succes en het geeft ons de kans onze toekomst in eigen hand te nemen.’