‘Gedragscode gaat uit van waarden die we allemaal koesteren’

Michelle Davey

Juridisch adviseur en bedrijfssecretaris Michelle Davey studeerde rechten, maar koos voor de bouw. Ze werkt inmiddels al zo’n 20 jaar bij BAM Nuttall, mede omdat de mentaliteit van de bouwwereld haar aanspreekt: geen kapsones, maar mouwen opstropen en aanpakken.

Ethisch zakendoen

Als geschoold jurist adviseert ze BAM Nuttall in allerhande rechtskundige vraagstukken, daarnaast heeft ze binnen dit bedrijf de taak van compliance officer. Michelle: ‘Ik werk nauw samen met de Business Process en Quality teams om onze beleidsteksten en procedures up-to-date te houden, en te zorgen dat die aansluiten bij zowel de wettelijke voorschriften als bij de eisen van BAM Nuttall en de Groep. Daarbij houd ik me voornamelijk bezig met de ethische kant, denk aan zaken als omkoping en corruptie, moderne slavernij en hoe je omgaat met persoonsgegevens.’

‘Verder bied ik rechtskundige ondersteuning aan het team van Health and Safety. Dat sluit perfect aan bij mijn passie voor het werken met mensen en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun welzijn en gezondheid.’

Ambassadeur 

Binnen BAM Nuttall is Michelle één van de ambassadeurs op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn. ‘Dat we daarvoor een officiële titel hebben is nog maar heel recent, maar dit onderwerp heeft altijd al een belangrijke plek gehad in de cultuur van BAM Nuttall, en daardoor ook steeds meer in die van BAM in het algemeen. Waar het om gaat, is dat je er kunt zijn voor mensen. Dat je naar ze luistert, ze helpt en ondersteunt in moeilijke tijden en ze eventueel op weg helpt naar professionele hulp. Het feit dat we dit onderwerp nu zo goed bespreekbaar is, is misschien wel een van de grootste successen van ons bedrijf.’

Bijdrage aan de gedragscode

‘Namens BAM Nuttall en als lid van de compliance community ben ik de laatste tijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van de herijkte gedragscode van Koninklijke BAM Groep, die binnenkort binnen alle OpCo’s van BAM wordt gelanceerd. In die code hebben we vastgelegd wat onze kernwaarden zijn, vanuit welke principes we opereren en hoe we dat in ons gedrag tot uiting brengen. De gedragscode geeft duidelijk uitleg over ons beleid en de procedures met betrekking tot een groot aantal onderwerpen, zoals veiligheid, gezondheid, welzijn, diversiteit, duurzaamheid en ethisch zakendoen.’

‘Uitgangspunt van de gedragscode zijn de waarden van ons bedrijf. Zoals ik het zie, zijn dit dezelfde waarden die ons als individu sowieso al na aan het hart liggen. Met de code in de hand kunnen we in allerlei situaties bepalen wat de beste handelswijze is en de code maakt al onze stakeholders duidelijk dat wij een ethisch en verantwoordelijk bedrijf zijn. Een belangrijke groep die we hiermee aanspreken is de jongere generatie, die het steeds belangrijker vindt dat een werkgever ethiek en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Ik denk dat de gedragscode een goed signaal is dat BAM zo’n werkgever is.’