‘150.000 bomen planten is een geweldig gebaar’

Peter Gijsen

Ik ben Peter Gijsen en werk sinds 1999 bij BAM. Vanaf 2013 ben ik manager Corporate Social Responsibility (CSR) bij BAM Bouw en Vastgoed Nederland. Vanuit deze functie vervul ik ook de rol van coördinator duurzaam hout voor heel BAM in Nederland. Elke dag ben ik bezig om ervoor te zorgen dat BAM zich maximaal inzet voor de toepassing van duurzaam hout. Dat BAM 150.000 bomen gaat planten voor haar 150-jarig jubileum juich ik dan ook zeker toe. Ik vind het een geweldig gebaar.

Bomen planten voor toekomstige generaties

Elk jaar verdwijnt er wereldwijd een hoeveelheid bos zo groot als de oppervlakte van twee keer Nederland. Dit leidt tot een toename van de wereldwijde CO2-uitstoot met 15%. Het is dus erg belangrijk voor het behoud van de aarde en de leefbaarheid voor volgende generaties dat wij bossen beschermen en weer aanplanten.

Het klimaat verbeteren begint met kleine stapjes

Wij zijn er als mensen met elkaar voor verantwoordelijk dat het klimaat verandert. Ik ben van mening dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierin moet nemen. Ik hoor mensen vaak zeggen ‘Wat kan ik in mijn eentje nou doen?’, maar als niemand begint, gebeurt er niets.

Ook BAM stelt milieudoelen

Onderdeel van de BAM-strategie is dat we naast een verlaging van de CO2-uitstoot een positieve bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen van energieneutrale, circulaire concepten. Om de reductie van de CO2-uitstoot te realiseren werken we aan een veelheid van goede initiatieven, zoals: de inzet van elektrische hoogwerkers, het terugdringen van de hoeveelheid afval, verduurzaming van onze bouwplaatsunits en het promoten van zuinig rijgedrag van medewerkers. Elk kwartaal maak ik de balans op, analyseer onze CO2-footprint en breng ik de hoeveelheid afval in kaart. Zonder concrete doelen, structurele meting van resultaten en het rapporteren daarvan, wordt het namelijk nooit een onderdeel van onze processen en dagelijkse werkwijze.

Al mooie resultaten geboekt

In al onze contracten met leveranciers is opgenomen dat we alleen gecertificeerd duurzaam hout willen gebruiken. We zijn als BAM dan ook al tot twee keer toe als eerste geëindigd in een ranking waarbij de vijftig grootste bouwbedrijven langs de meetlat worden gelegd voor wat betreft het gebruik van duurzaam hout. Inmiddels bestaat 99% van het totale houtverbruik binnen BAM Nederland uit duurzaam hout. Daar kunnen we trots op zijn.

Ambities

Ik denk dat er nog wel winst valt te behalen in het gebruik van circulaire materialen. Wellicht dat de groeiende circulaire ambitie van opdrachtgevers en toekomstige wetgeving eraan gaan bijdragen dat we voor meer toepassingen hout gaan gebruiken.