‘Herijkte gedragscode biedt houvast’

Rogier Kooloos

Hoe om te gaan met giften, welke regels gelden voor het gebruik van BAM-eigendommen en waarom is discriminatie op de werkvloer ontoelaatbaar? Het staat allemaal omschreven in de herijkte gedragscode, die binnenkort van kracht wordt. ‘De gedragscode geldt voor iedereen, maar voor mij als compliance officer is het bovendien een belangrijk naslagwerk dat houvast biedt bij het beoordelen van incidenten’, zegt Rogier Kooloos.

Rogier is al zo’n twintig jaar in diverse HR-functies werkzaam bij de Groep. Momenteel is hij Director Personnel and General Affairs bij BAM International. Gedurende al die jaren vervult hij tevens de rol van compliance officer. Samen met collega’s van de andere werkmaatschappijen, zowel met een HR- als juridische achtergrond, staat hij nu aan de basis van de herijkte gedragscode.

Aangescherpt

‘Het is goed zo’n document om de zoveel jaar weer even tegen het licht te houden. Waar nodig zijn onderwerpen toegevoegd en teksten aangescherpt. Zo wordt in nieuwe hoofdstukken aandacht gevraagd voor veilig werken, gezondheid en welzijn en diversiteit. Samenvattend kun je zeggen dat de kernwaarden van BAM zijn vertaald in gewenst gedrag en de manier waarop we samenwerken met collega’s, opdrachtgevers en andere stakeholders.’

De teksten van de gedragscode zijn helder en beknopt. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar onderliggende documenten op BAM Connect. ‘De gedragscode geldt niet alleen voor eigen medewerkers. Ook partijen die handelen in opdracht van BAM worden geacht onze ‘spelregels’ na te leven.’

Speak up-lijn

‘Vanaf het begin van mijn loopbaan bij BAM ben ik betrokken geweest bij de aandacht voor het thema integriteit. Daarin is BAM zeker vooruitstrevend geweest. De gedragscode is overigens maar één onderdeel van ons integriteitsbeleid. Ook de Speak up-lijn - waar medewerkers bij een onafhankelijke instantie anoniem melding kunnen doen van integriteitskwesties – is een belangrijk instrument.’