‘Ik denk oprecht dat we met de One BAM-aanpak BAM verder brengen’

Saskia Gambon

‘Ik denk oprecht dat we met de One BAM-aanpak - waarbij we bij de Tender Desk op een geïntegreerde en gestructureerde manier kijken naar tenders – BAM verder brengen.’ Saskia Gambon, legal counsel bij Koninklijke BAM Groep, valt graag met de deur in huis. Het past ook helemaal bij het proactieve eigenaarschap dat zij graag ten toon spreidt. ‘Ik wil graag waarde toevoegen bij het identificeren en beheersen van risico’s in onze tenders.’

Hoelang werk je al bij BAM?

‘Ik ben in mei 2008 als legal counsel in dienst gekomen. Gedurende zeven jaar heb ik mij bij BAM PPP bezig gehouden met tenders. Daarna ben ik overgestapt naar de Groep. Inmiddels werk ik voornamelijk voor de Tender Desk.

Wat is je rol bij de Tender Desk?

‘Bij de Tender Desk focussen we ons erop om binnen de stage gate procedure tenders integraal te beoordelen. We willen dus voorkomen dat de verschillende disciplines alleen vanuit hun eigen specialisme kijken. Risico’s kunnen per project weer anders zijn en beheersmaatregelen kunnen contractueel, maar ook technisch of organisatorisch van aard zijn. Met deze blik kijken we bij de Tender Desk naar tenders. Dit leidt uiteindelijk tot een oordeel over de tender en een advies aan de Executive Board.’

‘We willen de afstand tot de business graag zo klein mogelijk houden. Daarom hebben we dit voorjaar met de Tender Desk, onder de noemer ‘meetings of the minds’, een rondje gemaakt langs de werkmaatschappijen met als doel de stage gate procedure verder te optimaliseren. Dat waren intensieve en tegelijkertijd waardevolle sessies. Ik kreeg er energie van om samen met collega’s van de werkmaatschappijen na te denken over onze business en te kijken hoe we dingen beter kunnen doen.’

Meer overeenkomsten dan verschillen

‘Als onderdeel van One BAM zetten we stappen om het tenderproces in alle landen op dezelfde manier aan te vliegen en, daar waar nodig, te verbeteren. We hebben het vaak over cultuurverschillen per land, maar zo gauw je met elkaar in gesprek gaat, blijken de overeenkomsten veel groter dan de verschillen.’

Dat Saskia zich betrokken voelt bij de bouw heeft mede te maken met haar achtergrond. Ze studeerde civiele techniek aan TU Delft alvorens zij de juridische weg insloeg.

Waarom die switch van techniek naar rechten?

‘Ik vond het voor ik naar Delft ging al moeilijk om tussen rechten en techniek te kiezen en ben tijdens mijn studie in Delft al begonnen met mijn rechtenstudie.  Tijdens mijn afstuderen aan de TU Delft liep ik eerst stage bij een ingenieursbureau. Na mijn afstuderen werkte ik bij een projectmanagementbureau en daar ontdekte ik dat ik bouwrecht heel erg leuk vond. Vervolgens heb ik mij in de advocatuur gespecialiseerd in bouwrecht. Geschillen en arbitrages vormden toen de rode draad in mijn werk. Daar heb ik gezien wat er allemaal mis kan gaan en die ervaringen nam ik mee naar BAM. Ook bij Legal werken we met als uitgangspunt ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat houden wij altijd in het achterhoofd bij het beoordelen van tenders.’