‘Er wachten ons nog grote uitdagingen’

Theo Spanbroek

Medewerker HR Operations, zo luidt zijn officiële functiebenaming, maar Theo Spanbroek spreekt liever van salarisadministrateur. Dát is namelijk het vak dat hij al tientallen jaren met plezier uitoefent.

Hoelang werk je bij BAM?

‘Sinds 2006. Voorheen heb ik onder meer zeventien jaar gewerkt bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, een boeiende tijd vanwege alle fusies die plaatsvonden tussen ziekenhuizen in die regio. Daarna ben ik overgestapt naar Cadans, een voorloper van het UWV. Een interessante periode, waarbij ik onder meer als projectleider van een interdisciplinair fraudeteam actief was bij bedrijven in de Haagse Schilderswijk. Toen mijn afdeling werd overgeheveld naar de Belastingdienst, ben ik overgestapt naar BAM Infra Rail in Breda.

Is er veel veranderd in je vak?

‘Als salarisadministrateur ben je primair verantwoordelijk voor tijdige en juiste uitbetaling van de salarissen, afdracht van belastingen, pensioenpremie en dergelijke. Een en ander op basis van de informatie die wordt aangeleverd vanuit BAM People en – in geval van bouwplaatsmedewerkers – de urenregistratie van de werkmaatschappijen. Verder ben je afhankelijk van wetgeving en daar treden altijd wijzigingen op.’

‘Het streven is de salarisstrook zo kort en duidelijk mogelijk te houden. Als gevolg van allerlei wetswijzigingen, zoals het verdwijnen van het derde ww-jaar, ontstaan vangnetconstructies als hiaat- en premieregelingen. Die maken de loonstrook juist moeilijker in plaats van makkelijker. Tegelijkertijd zorgen ze wel voor extra zekerheid voor de werknemer.’

Ook organisatorisch zag Theo het nodige veranderen. Zoals de bundeling van alle personeel- en salarisadministraties van de Nederlandse werkmaatschappijen in BAM HR Services. Hier maakt Theo deel uit van een team van acht salarisadministrateurs. ‘Stuk voor stuk vakidioten in de positieve zin van het woord’, aldus Theo. ‘Bij de invoering van BAM People kwamen, zoals bij elk nieuw systeem, de nodige kinderziekten boven water. Wij hebben er toen alles aan gedaan – en wij niet alleen trouwens - om de deadlines te halen.’

Wat brengt de toekomst?

‘BAM HR Services zet nu belangrijke stappen op het gebied van procesbeheersing, data-kwaliteit en uniformeren van HR-dienstverlening. We hanteren nu scrum- en leantechnieken. Er wachten ons nog grote uitdagingen, zoals de invoering van een global salarissysteem en een global BAM People. Ik hoop dat we – puttend uit onze kennis – als salarisadministrateurs kunnen bijdragen aan die transitie.’