‘Trots op onze identiteit’

Timothy Darnoud

Een bijdrage leveren aan de veiligheid bij BAM. Kort gezegd, ziet Timothy Darnoud dat als zijn belangrijkste uitdaging voor de toekomst. Als commercieel medewerker is hij nu zo’n twee jaar werkzaam bij BAM Infra Asfalt. Deze business unit van BAM Infra levert vanuit diverse centrales asfalt aan de werken in uitvoering. Tevens beschikt BAM Infra Asfalt over een eigen expertisecentrum dat voorop loopt bij de ontwikkeling van nieuwe, duurzame asfaltmengsels en -productietechnieken.

‘Civiele sector trok mij’

Timothy studeerde economie, specialisatie marketing management, gevolgd door een masterstudie Internationale handel in China. Hij werkte vervolgens vijf maanden in de Duitse bouwsector, voordat hij begon als tenderstrateeg bij BAM Bouw en Vastgoed. ‘De aannemerij is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader had een las- en constructiebedrijf, waarvan ik al op mijn vijftiende de leiding had. De civiele sector trok mij, vandaar de overstap naar BAM Infra.’

‘Voor een belangrijk deel houd ik mij bezig met het opstellen van business plannen en het ontwikkelen en uitvoeren van commercieel beleid. Ofwel het promoten en verkopen van onze duurzame producten aan onze klanten. Dat zijn veelal gemeenten en provincies. Ook ondersteun ik het managementteam bij diverse bedrijfskundige vraagstukken.’

Hergebruik asfalt

‘Ik ben trots op onze identiteit. Wij geloven in dingen duurzaam doen, duurzame dingen doen en innoveren. Dat laatste richt zich vooral op het ontwikkelen van duurzame producten en technieken. Voor ons is er niets duurzamer dan van een oude weg weer een nieuwe te maken met dezelfde bouwstoffen, zonder kwaliteitsverlies en zonder toevoegingen die toekomstig hergebruik in de weg staan. Dit maakt dat wij steeds beter in staat zijn om de grondstoffen van oud asfalt opnieuw te gebruiken. Tegelijkertijd raak ik gemotiveerd van het samenwerken met collega’s van andere disciplines. Bij het formuleren van onze koers en visie 2050 is een team samengesteld, waarin directie, MT-leden en operationele collega’s waren vertegenwoordigd. Dat leidde tot een breed gedragen plan voor onze organisatie, waarbij elk teamlid zich zal inzetten om de gestelde doelen te realiseren. Het bereiken van elke mijlpaal op weg naar die doelen wordt gevierd. Dat is belangrijk: successen samen vieren.’

Verbeteren veiligheid

Behalve het realiseren van die commerciële doelen ziet Timothy nog een belangrijke uitdaging: het verbeteren van de veiligheid. ‘Bij het maken van promotiefilms over ons duurzame asfaltmengsel, zie ik dat onze visie op veiligheid zo nu en dan op gespannen voet staat met de situatie in de praktijk. Net zoals ik een duurzaam product wil verkopen aan onze klanten, wil ik dat dat product ook op een veilige manier wordt geproduceerd en verwerkt. Ik geloof dat ik hier toegevoegde waarde kan leveren door vanuit mijn commerciële en wetenschappelijke achtergrond een methode te ontwikkelen om het veiligheidsheidsbewustzijn van onze collega’s verder te vergroten. Zodat veilig werken veel meer een gewoonte wordt die is ingebed in onze cultuur, in plaats van dat het wordt gedreven door regels. Voorlopig blijft het nog even bij het verzamelen van data. Maar als ik de tijd vind, wil ik daar graag onderzoek naar doen.’