‘Halvering CO2-uitstoot reële doelstelling’

Wouter Schakel

Met een studie Natuurkunde, een master Energiewetenschappen en een doctorstitel Duurzame Energie in zijn rugzak voelt Wouter Schakel zich als een vis in het water bij BAM. Sinds zijn indiensttreding in april 2018 is de duurzaamheidsmanager nauw betrokken bij het verder ontwikkelen van de duurzaamheidsstrategie van de Groep.

‘Eén van mijn taken is het consolideren en rapporteren van duurzaamheidsdata van alle werkmaatschappijen. Het Carbon Disclosure Project is daarbij onze belangrijkste benchmark. Deze organisatie ondersteunt wereldwijd duizenden bedrijven, steden en provincies bij het rapporteren van de milieueffecten van hun activiteiten.’

‘Voorts houdt ons team zich bezig met het ontwikkelen en uitrollen van een duurzaamheidsbeleid, gebaseerd op Science-Based Targets (sbt’s). Dit zijn de wetenschappelijke kaders voor de overgang naar een CO2-arme economie met als doel binnen de 2 graden Celsius temperatuurstijging te blijven.’

Hoe duurzaam is BAM?

‘Al kort na mijn indiensttreding viel mij op dat BAM veel ambities heeft op het gebied van duurzaamheid, maar dat die vooral zijn gericht op de korte termijn. Dat is ook typerend voor de bouwsector. Als je echt dingen wil veranderen, is het tevens van belang een bredere visie te ontwikkelen waarmee je verder vooruit kijkt. Met de Science-Based Targets slaan we een brug tussen die korte-termijn doelen en onze visie op de lange termijn: een ‘Net positive’ organisatie in 2050. De SBT’s bieden een concreet handvat om inhoud te geven aan de te nemen maatregelen.’

BAM wil zijn CO2-uitstoot halveren. Is dat haalbaar?

‘De doelstelling om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2015 lijkt ambitieus, maar is realistisch, zonder dat grote investeringen nodig zijn. BAM zet sinds 2008 in op CO2-reductie en over de periode 2015-2018 hebben we al tien procent reductie bereikt, voornamelijk door efficiënter gebruik te maken van onze energiebronnen. We gaan nu verder met maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Het streven is onze kantoorgebouwen energieneutraal te maken. Daarmee laat je ook zien waar je als bedrijf voor staat. Verder willen we ons wagenpark ‘vergroenen’ door de inzet van elektrische auto’s te bevorderen.

Ook aan de businesskant zetten we stappen, zoals het verduurzamen van onze asfaltcentrales, het energieneutraal maken van bouwketen en de inzet van hybride apparatuur. De verwachting is ook dat steeds meer elektrisch materieel ingezet kan worden.’

‘We kunnen het als BAM niet alleen. De Science-Based Targets helpen ons in de sector een voortrekkersrol in te nemen om samen met partners in de keten - denk aan grote staal- en betonleveranciers - te komen tot CO2-reductie.’