A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal

Nederland

Snelweg A12 is de verkeersroute van Den Haag tot aan de Duitse grens in het oosten (circa140km). Een groot deel van de snelweg was in een eerder stadium al verbreed tot drie of vier banen in beide richtingen. Dit contract betrof de verbreding van en resterend weggedeelte van 30km.

Dit betreft de verbetering van de A12 tussen knooppunt Lunetten (afslag 18) en afslag 23 naar de N233 bij Veenendaal, waarbij de opzet is bestaande verkeersdruk te verlichten en aanvullende verkeerscapaciteit te creëren.