Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum

Nederland

BAM realiseerde in combinatie het nieuwe universitair medisch centrum op en rond de huidige locatie in het centrum van Rotterdam.

Het nieuwe gebouw is zo ingericht dat het zorgproces van de patiënt centraal staat. In plaats van een klassieke indeling naar specialismen is het nieuwe universitair medisch centrum ingericht naar herkenbare patiëntenthema's rond specifieke patiëntengroepen en/of herkenbare ziektebeelden.

Het gebouw is flexibel en voorbereid op de toekomst, doordat het mogelijk is om wijzigingen aan te brengen in de verdiepingen en de ziekenhuisfuncties. Deze aanpasbaarheid is mogelijk gemaakt door het zoveel mogelijk standaardiseren van indeling en afmetingen.

Ook op het gebied van energie zijn innovatieve technieken toegepast, waaronder koude-/warmteopslag in de bodem. De groene daken, zowel daktuinen als de zogenaamde sedumdaken, zorgen voor extra opvangcapaciteit van regenwater, waardoor het gemeentelijk rioolstelsel minder wordt belast.

De nieuwbouw van het ziekenhuis werd uitgevoerd op de doorfunctionerende locatie van het Erasmus MC. Tijdens de bouwperiode moeten de patiëntenzorg, het onderwijs en de research zo ongestoord mogelijk blijven verlopen. Een hele uitdaging voor alle bij de bouw betrokken partijen. Een uitgekiende logistiek, planning en vooral een goede communicatie met de opdrachtgever en haar stakeholders  waren hiervoor onontbeerlijk.