Nieuwe sluis Terneuzen

Nederland

Een nieuwe verbinding voor de toekomst. De Nieuwe Sluis bij Terneuzen zorgt ervoor dat de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen toekomstbestendig zijn. We bouwen de sluis binnen een diepe waterdichte afscheiding tot ver onder de Boomse klei. Hiermee voorkomen we omgevingsschade. Door het toepassen van diepwanden, hoeven we minder te heien en is er dus minder geluidsoverlast. Door de aanleg van een tijdelijk doorvaartkanaal, kan de Middensluis aanzienlijk langer open blijven voor het scheepvaartverkeer.